Organizacijski odbori

PREDSJEDNIK
Damir Fabijanić

ORGANIZATOR
UDRUGA ZA PREVENCIJU SRČANO-ŽILNIH BOLESTI SPLITSKI KARDIOLOŠKI ĐIR

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Tina Bečić, Anita Jukić, Mislav Radić, Josipa Radić, Duško Kardum